Ladění kytary

Ladící kolíkyAby hraní na kytaru byla opravdu zábava, je nutné ji mít správně naladěnou. V dnešní době se nejčastěji kytara ladí dvěma možnými způsoby. Jedná se o ladění pomocí ladičky a podle sluchu.

Nejčastěji se k ladění používá elektronická ladička. Ladění je přesné a rychlé. Díky tomuto zařízení můžete kytaru správně naladit i v hlučnějším prostředí. Čím je ovšem větší klid, tím přesněji budeme mít kytaru naladěnou. Pomocí této ladičky je možné kytaru ladit také během různých představení či koncertů. Elektronické ladičky můžeme rozlišovat s LED diodou nebo s mechanickou ručičkou. Co se týče kvality, rozhodně výhodnější a kvalitnější jsou elektronické ladičky s LED diodou. Z počátku sice pracují obě stejně dobře, ale postupem času může u ladiček s mechanickou ručičkou dojít k rychlému kmitání, takže správné naladění kytary je problém.


LadičkaLadění kytary pomocí ladičky není žádný problém. Ladičku zapnete a jednotlivé struny budete ladit, dokud vám zelená kontrolka neoznámí, že je struna již správně naladěna.

Ladit kytaru je možné také podle sluchu. Ne všude máte ovšem takové podmínky, abyste tuto metodu mohli využít. Podle zvuku můžeme rozlišovat ladění podle souzvuku tónů nebo podle flažoletů. Abychom mohli ladit kytaru podle sluchu, je nutné znát jména strun. Od nejtenčí struny je to E-H-G-D-A-E. Abychom si je lépe zapamatovali, pomůže vám říkanka: Eva Hodila Granát Do Atomové Elektrárny.

Jak správně ladit podle souzvuku stejných tonů? Tady je krátký postup, pomocí kterého se struny opravdu dobře naladí. Tomuto způsobu se říká také ladění pomocí 5. a 4. pozice.

  1. Nejdříve stiskneme struh „h“ v pátém poli. Tuto strunu pak laďte do té doby, dokud nebude znít stejně, jako prázdná struna „e“.
  2. Dále stiskneme strunu „g“, tentokrát ve 4 poli. Tato struna musí znít stejně, jako prázdná struna „h“.
  3. Následuje struna „d“, kterou stiskneme v 5 poli. Struna „d“ musí být stejná, jako prázdná struna „g“.
  4. Stiskneme strunu „a“, opět na 5 poli. Tato struna musí mít stejný zvuk, jako prázdná struna „d“.
  5. Posledním krokem je naladění struny „E“. Tu stiskneme také v 5 poli. Kolíkem poté točíme do té doby, dokud tato struna nebude znít stejně, jako prázdná struna „a“.

Ladění pomocí flažoletů je poslední způsob ladění kytary, o kterém se zmíníme. Tento způsob je také velice snadný, ale méně používaný. Hlavní princip spočívá v tom, že flažolety by měly znít stejně, pokud je kytara správně naladěna. V zásadě platí, že flažolety na 7. pražci tenčí struny odpovídají flažoletům na 5. pražci tlustší struny. Jedinou výjimkou je flažolet na struně „g“. Ten totiž neodpovídá flažoletu na struně „h“. Struna „e“ se dá naladit podle flažoletu na 5. pražci struny „E“. Dále pak strunu „h“ je možné naladit podle flažoletu na 7. pražci struny „E“.